Noclegi z klasą tylko w Rezydencji Pod Ochorowiczówką

dots

Właściciel obiektu Rezydencja Pod Ochorowiczówką będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenie pobytu jest możliwe w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych w obiekcie.

3. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku gościa;
- profesjonalną, uprzejmą obsługę;
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę;
- w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

4. Na terenie obiektu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia faktu palenia tytoniu wewnątrz budynku, obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie pomieszczenia wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek.

5. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku bez opieki Właściciel obiektu oraz personel nie odpowiadają. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

6. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

8. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju.

9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8:00- 20:00.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 -7.00.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, grzejników elektrycznych lub gazowych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

13. W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu rażących zanieczyszczeń powstałych z winy Gościa, właściciel obiektu ma prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie w wysokości pokrywającej koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu pierwotnego.

14. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu noclegowego.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt, jednak wyłącznie w przypadku otrzymania takiej dyspozycji. W przeciwnym razie te przedmioty będą przechowywane przez 3 miesiące.

16. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza od pokoju i/lub klucza do drzwi wejściowych obiekt ma prawo naliczyć opłatę wysokości 300 zł celem pokrycia strat.

17. Dane osobowe są przetwarzane przez obiekt noclegowy zgodnie z wymogami ustawy o ich ochronie i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że Gość wyrazi zgodę na przekazywanie na jego adres emailowy informacji o aktualnej ofercie obiektu.

18. Rezerwując miejsce w Rezydencji Pod Ochorowiczówką Gość wyraża zgodę na udostępnienie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu prze Gościa.

19. Płatność za całość pobytu oraz opłatę miejscową Gość dokonuje najpóźniej w dniu przyjazdu do obiektu.

20. Rezydencja Pod Ochorowiczówką zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl oraz w recepcji obiektu.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.

22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2014 r.


Obiekt wpisany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisły pod nr. 069
© 2013/2014 podochorowiczowka.pl / Projekt i Wykonanie strony creativity-design

Rezydencja Wisła, najatrakcyjniejsze noclegi w Wiśle, szkolenie Wisła, wypoczynek w Beskidach, Beskidzka 5 - Wisła, Ustroń, Szczyrk, Brenna, Istebna.
Tani nocleg Wisła, pokoje i kwatery w Wiśle, urlop w górach, wakacje w Wiśle, sylwester Wisła, majówka Wisła, walentynki w Wiśle.
Wisła noclegi w centrum, Wisła pokoje gościnne, Wisła kwatery prywatne, Wisła willa,Wisła pensjonat, Wisła apartamenty, Wisła Hotel, Wisła spanie, wolne miejsca noclegowe Wisła.